Az Abraham Maslow által kidolgozott Maslow-piramis egy pszichológiai elmélet, amely az emberi szükségleteket hierarchikus rendszerbe állítja. A piramis alapján az alapvető fiziológiai szükségletek, mint az élelem és a víz, a legalapvetőbbek, és csak ezek kielégítése után válnak fontossá a magasabb szintű szükségletek, például a biztonság, a társas kapcsolatok, az önbecsülés és a önmegvalósítás.

A Maslow-piramis segít megérteni az emberek motivációit és azt, hogy hogyan törekednek a szükségleteik kielégítésére. Ebből adódóan remek eszköz lehet a hatékony marketing és kommunikációs stratégia kidolgozásához is.

Maslow-piramis a marketingben

Így épül fel a Maslow-piramis

A piramis öt különböző szintből áll, amelyek a legalapvetőbb fiziológiai szükségletektől a magasabb szintű szükségletekig terjednek. Az öt szint a következő:

  1. Fiziológiai szükségletek: Ide tartozik az étel, víz, levegő, pihenés, alvás, vagyis az élet alapvető fizikai szükségletei.
  2. Biztonsági szükségletek: Ez a testi biztonságot, egészséget, jövedelmet, munkahelyi stabilitást jelenti, és ide sorolhatjuk az egyén vágyát a kiszámíthatóságra is.
  3. Társas szükségletek (szociális kapcsolatok): Ez magában foglalja a barátokat, családot és egyéb társas kapcsolatokat, valamint az elfogadás iránti igényt.
  4. Önbecsülés és elismerés szükségletei: a negyedik szinthez tartozik az önbecsülés és a mások tisztelete iránti vágy, valamint mások elismerése és a sikerek elérésének igénye.
  5. Önmegvalósítás szükségletei: Az egyén sajátos tehetségeinek, kreativitásának, önmagának és potenciáljának teljes körű kibontakoztatása szerepel a piramis csúcsán.
M21 Maslow szükségletpiramis

Az alapötlet szerint az egyén az alacsonyabb szintű szükségleteinek kielégítése után lép csak tovább a magasabb szintű szükségletekre. Például, amíg valaki éhezik vagy nincs biztonságban, az a legfőbb prioritásai közé tartozik, hogy enni találjon és biztonságos környezetben legyen. Csak ezután léphet át a társas kapcsolatok kiépítésére, az elismerésre és végül az önmegvalósításra.

További szintek

A Maslow-piramis, vagy más néven Maslow szükséglet piramis rengeteg kutató érdeklődését felkeltette, és később további elemzések születtek. Jelenleg a leggyakrabban idézett kutatások három további szintetl azonosítanak.

M21 Maslow szükséglethierarchia

Kognitív szükségletek: Ez a szint a tudás iránti vágyat és az információ megszerzésének igényét foglalja magában. Ide tartoznak például a tanulás, az érdeklődés, a problémamegoldás és az ismeretszerzés szükségletei.

Esztétikai szükségletek: Ez a szépség, harmónia és esztétikum iránti igényeket foglalja magában. Ide tartoznak a művészetek, zene, szépítés, természet szépségeinek élvezete és más esztétikai élmények.

Önmeghaladás: Ez a legfelső szint, és magában foglalja az egyén potenciáljának teljes kibontakoztatását, valamint mások segítését és a nagyobb jó iránti elkötelezettséget. Az önkifejezés, az önzetlenség, az erkölcsi értékek, a kreativitás és a személyes fejlődés értékei jelennek meg így a piramisban.

Kritikák Maslow szükséglethierarchiája kapcsán

Kritikusok szerint Maslow piramisát nem lehet globális szinten igaznak tekinteni, hiszen kulturális kontextusban változhat. Az egyes kultúrákban és társadalmakban az értékek és szükségletek mások lehetnek, és a piramis nem mindig tükrözi ezeket a változásokat. Kritizálják emellett azt a feltételezést is, hogy az emberek mindig követik a hierarchiát, és mindig el kell érniük egy szintet, mielőtt a következőre lépnének. Néhány ember például az önmegvalósítás iránti vágyat prioritásként kezelheti, anélkül hogy először kielégítené a szociális szükségleteket.

Más kritikusok azt is megjegyzik, hogy kevés empirikus bizonyíték támasztja alá Maslow elméletét. Az azonosított szükségletek és azok hierarchiája inkább filozófiai alapokon, mintsem empirikus kutatásokon alapul. Egyesek szerint Maslow elmélete nem veszi kellően figyelembe a társadalmi és kulturális dimenziókat, és nem magyarázza meg, hogyan befolyásolják ezek a tényezők az egyének szükségleteit és motivációját.

Kritikával illetik azért is az elméletet, mert az önmegvalósítás túl magas szinten van a piramison, és sok ember számára elérhetetlen marad. Azoknak, akik a legalacsonyabb szintű szükségleteikkel küzdenek (például élelem vagy biztonság), az önmegvalósítás elérése nem reális.

Maslow-piramis mint a marketing alapja? Naná!

A marketing akkor működhet jól, ha megértjük és ismerjük a fogyasztók szükségleteit és vágyait. A Maslow-piramis pedig – minden hibájával együtt – pontosan ezt hivatott elősegíteni, így hatékony segítséget nyújthat a marketing és a kommunikáció terén is.

Amikor egy terméket vagy szolgáltatást kínálunk, fontos, hogy tudjunk az ügyfelek fejével gondolkodni, és így azokat az előnyöket kiemelni, amelyek megoldást kínálnak a fogyasztók problémájára. Nézzünk néhány példát!

Fiziológiai szükségletek: Az olyan termékek, mint például az ásványvíz, élelmiszer vagy ruházat mind az ember alapszükségletei közé tartoznak. A marketing stratégiának ki kell emelnie tehát azt is, hogy hogyan elégíti ki az adott termék vagy szolgáltatás a fizikai szükségleteket. Ugyanakkor, ha igazán erős márkát akarunk építeni, és tudjuk, hogy a vásárlóink vágyai túl mutatnak a fiziológiai szükségleteken, akkor további értékeket is beemelhetünk az üzenetek közé. Jó példa lehet erre a McDonalds vagy akár a Coca-Cola, ahol a közösség, a család, tehát a társas szükségletek kerülnek középpontba a fiziológiai szükségletek mellett.

Biztonsági szükségletek: Itt nemcsak arról lehet szó, hogy maga a termék (pl. riasztórendszer) hogyan nyújt biztonságot tulajdonosa számára, hanem beszélhetünk a márka megbízhatóságáról is. A lényeg, hogy a marketing üzenetben kiemeljük, hogy a termék vagy a márka hogyan nyújt biztonságot és stabilitást a fogyasztónak.

Társas szükségletek: Mivel az emberek egyik alapvető szükségletei közé tartoznak a társas kapcsolatok, ezt is remekül fel lehet használni egy marketing stratégia során. A közösségi média marketing például nagyon jó eszköz erre, amit rengeteg márka ki is használ. Egy nyereményjáték, közvetlen hangvételű közösségi média posztok vagy a márka által szervezett események összehozhatják a fogyasztókat. Ezáltal pedig  elősegíthetik a közösségi kapcsolatokat, és a márka iránti elköteleződést.

Önbecsülés és elismerés szükséglete: A Maslow szükségletpiramis ezen szintje is segítséget nyújthat a marketingben. Eszerint az adott szolgáltatás vagy termék marketing stratégiájának ki kell emelnie, hogyan segíthet a fogyasztóknak az elismerés és a kívánt társadalmi státusz elérésében. Például egy online angol tanfolyam hirdetése során nem csak azt lehet kiemelni, hogy milyen jól fog kommunikálni valaki, hanem azt az érzést is, hogy büszke lehet a megszerzett szókincsre, bátrabban beszélgethet külföldiekkel, ha sikeresen elvégzi.

Önmegvalósítás szükséglete: A márkának olyan élményeket kell teremtenie, amelyek ösztönzik az ügyfelet az önmegvalósításra, innovációra, a kreativitásra, mindezt főképp az egyéni,  személyes fejlődés terén.

A Maslow-piramis alkalmazása más területeken

Természetesen nem csak a marketingben, hanem az élet számos területén hasznosnak bizonyul a Maslow elmélet. Nézzünk néhány példát a munkahelyi környezetre is!

Fiziológiai szükséglet lehet például a fizetés és az egyéb juttatások, bónusz meghatározása. A biztonság szintjébe tartozhat a megfelelő, biztonságos munkakörnyezet megteremtése. A szociális szükségleteket egy munkahelyen kielégíthetik például a céges események, csapatépítők, vagy egy-egy elért siker közös megünneplése.

Az elismerésnek is jelentős szerepe van bármilyen munkakörnyezetben. Egy jól elvégzett projekt vagy akár kisebb feladat után nincs olyan munkavállaló, aki ne örülne a dicséretnek. Ugyanennyire magától értetődő az önmegvalósítás és a munka kapcsolata is. A munkavállaló karriercélokat határozhat meg magának, amelyben a vezető támogathatja őt azáltal, hogy a azokat figyelembe veszi a feladatok kiosztásánál.

Összegezve elmondható, hogy a Maslow-piramis egy sokat kritizált elmélet, de arra biztosan alkalmas, hogy elgondolkodjunk azon, hogy másokat mi motivál, és milyen szükségletek hajtják. Ha megértjük a célközönséget, megtanuljuk a motivációit, képesek leszünk megfelelően kommunikálni velük. Ez pedig az élet számok területén jól alkalmazható.

Szerző: Zoltán Eszter, content marketing szakértő